Organizacja pracy

Zanim zaczniemy pracować, warto przemyśleć całościowo koncepcję naszej pracy w taki sposób, aby poszczególne jej etapy trwały jak najkrócej i były wykonane możliwie najefektywniej.

Opierając się na doświadczeniach wielu wykonawców doszliśmy do wniosku, że maksymalne przyspieszenie prac możliwe jest wtedy, gdy odpowiednie partie płyt chodnikowych poukładane są w pobliżu ich przeznaczenia. Następnie należy poustawiać wsporniki z wyprzedzeniem na kilka rzędów płyt. Wypoziomować je możliwie najdokładniej i układać płyty sprawdzając przy każdej poziom. Jeśli się zgadza, przejść do następnej płyty, jeśli nie, delikatnie poprawić poziom za pomocą obrotu pierścieni wspornika. Widać to na poniższych fotografiach.