Regulacja kąta nachylenia wsporników BUZON.

 

Regulacja kąta nachylenia jest najważniejszą umiejętnością, jaką musi opanować osoba zajmująca się układaniem wsporników BUZON. Instrukcja jak prawidłowo dobierać kąt znajduje sie poniżej.

 

1. Za pomocą poziomicy cyfrowej należy określić kąt spadku podłoża oraz wyznaczyć jego kierunek (w tym wypadku 3 stopnie spadku).

 

 

2. Zaznaczyć kredą kierunek spadku podłoża aby uniknąć pomyłki przy poziomowaniu.

 

 

3. Korektor kąta nachylenia reguluje się za pomocą obrotowego pierścienia w głowicy wspornika.

 

 

4. W owalnym okienku powinna pojawić się cyfra odpowiadająca kątowi nachylenia podłoża ( w naszym przykładzie - trójka).

 

 

5. Na obrotowym pierścieniu znajdują się ponumerowane strzałki odpowiadające każdemu kątowi. Jedna strzałka - jeden kąt. Kierunek który pokazuje strzałka jest osią symetrii wspornika, która pokrywa się z linią spadku podłoża. Inaczej mówiąc- należy ustawić wspornik tak, aby strzałka wskazywała kierunek spadku podłoża (w naszym przykładzie prawidłowa strzałka to strzałka z numerem 3).

 

 

6. Prawidłowe ustawienie wspornika na podłożu.

 

 

7. Kiedy już ustawimy prawidłowo wspornik układamy na nim np. granitową płytę i i regulujemy dokładnie ich wzajemne ustawienie. Możemy przejść do regulacji i ustawienia następnego wspornika.