Ustalenie punktu początkowego i etapy układania płyt.

Prawidłowe ustalenie punktu początkowego jest istotnym elementem ułatwiającym pracę i pozwalający na profesjonalne jej wykonanie. Warto zapoznać się ze wskazówkami prezentowanymi poniżej.

1. Pierwszym etapem jest ułożenie rzędu płyt zgodnie z kierunkiem, jaki sobie obraliśmy. Pozostałe płyty będą układane w tym samym kierunku.

 

 

2. Następnie należy poprowadzić kolejny rząd prostopadły do pierwszego. Najlepiej aby znajdował się w okolicach środka powierzchni, którą chcemy pokryć płytami.

 

 

3. Pierwszy rząd płyt najczęściej rozpoczyna się od ustalenia pozycji jednej płyty mniej więcej w okolicach środka jednej z krawędzi. Po ułożeniu pierwszego rzędu oczywiście stosujemy zasadę układania prostopadłego rzędu, aby później...

 

 

4. ... pokrywać płytami systematycznie powierznie zgodnie z zasadą wypełniania pustych prostokątów w kierunku od styku prostopadłych rzędów płyt do brzegów powierzchni, którą chcemy pokryć płytami.

 

 

5. Układanie płyt należy kontynuować do momentu, gdy pozostaną nam puste krawędzie niemożliwe do wypełnienia całymi płytami. Ostatnim etapem prac jest przycięcie płyt i dopasowanie ich do nieregularnych krawędzi pokrywanej powierzchni.